OrganisatieAdvies

VOOR WIE OF WAT IS JOUW OF JULLIE PROBLEEM DE OPLOSSING?

WAT KAN JE VERWACHTEN

In het werken met organisaties zie ik regelmatig dat bepaalde steeds terugkerende vraagstukken niet opgelost kunnen worden door een goed voornemen of plan van actie. Door niet in te zoomen maar juist uit te zoomen en te kijken door een systemische lens, wordt de logica achter een probleem helder. Zo worden de patronen die hier onbewust aansturend in zijn inzichtelijk en ontstaat er weer beweging. Soms zijn de inzichten pijnlijk misschien en tegelijkertijd bieden ze ook oplossingen. Dit is in mijn ogen het uitgangspunt. Ontrafelen en herkennen hoe het nu gaat, om vervolgens te zien waar ruimte en perspectief ontstaat om een beweging te maken. 

DE SYSTEMISCHE ORGANISATIESCAN

In 2021 hebben mijn toenmalige compagnon Patricia van de Merwe en ik op basis van onze kennis en ervaring een systemische scan ontwikkeld. Wat wij voor ogen hadden is het systemisch bewustzijn en handelen van leiders in organisaties te vergroten, zodat het systemische werk meer toegankelijk wordt om toe te passen in de dagelijkse praktijk. Herkenbare taal, kleine interventies en zien door te ervaren zijn hierbij sleutelwoorden.

 

De scan is tot stand gekomen doordat we geïnspireerd en opgeleid zijn door verschillende leermeesters: Het Bert Hellinger Instituut, Siebke Kaat en Hilbrand Westra.

Unravel scan

DE SCAN IN HET KORT

Alle antwoorden die je in de poll aangevinkt hebt kloppen!

Elk team (maar ook elk gezin of bijvoorbeeld vriendengroep) is een systeem. Wij kijken niet naar individuele medewerkers, maar wat ze met elkaar vormen. Of een systeem vitaal is (zodat het ook lekker loopt) onderzoekt de scan aan de hand van 9 stappen.

 • Oorsprong : waar is het ooit begonnen?
 • Tijdlijn : wat is er meegemaakt?
 • Bestaansrecht : waarom zijn we er eigenlijk?
 • Leidende Principes : wat stuurt ons aan?
 • Plek : welke bewuste en onbewuste plekken zijn er?
 • Logische Samenhang : hoe staan de plekken ten opzichte van elkaar?
 • Binding : hoort alles en iedereen erbij?
 • Uitwisseling : hoe zit het met geven en nemen?
 • Bestemming : wie of wat houdt op te bestaan? Of ontstaat er juist?

 

OM JE EEN IDEE TE GEVEN

Om je een idee te geven, lichten we 1 stap van de scan er kort uit. De stap van bestaansrecht. Een vraag die hierbij centraal staat is:

'Waarom is dit team een team?'

Weet jij dit voor het team waar jij deel vanuit maakt? En als je het weet, voel dan eens hoe het is om daar verbinding mee te maken. Weet je het niet, hoe is dat? Een helder bestaansrecht maakt het logisch dat een team een team is. Hiervoor is dit team er. 

 

VOOR WIE?

Als organisaties bij mij aankloppen is dat vaak op een moment als er al van alles geprobeerd is, maar het nog steeds niet lekker loopt. In een team, een project, een organisatie(onderdeel) of een partnership. Een greep uit wat we aan de start van een samenwerking tegenkomen:

  • Teams functioneren niet als een team.
  • Veranderingen verlopen stroperig of stagneren.
  • Communicatie intern of extern verloopt moeizaam.
  • Een bepaalde functie of organisatieonderdeel blijft problemen geven, welke mensen er ook werken.
  • Partnerships leken op het eerste gezicht een goed idee, maar komen niet op gang.
  • Het 'samen' in de organisatie is ver te zoeken
  • Besluitvorming verloopt traag wat – naast irritatie – leidt tot het constant mislopen van deadlines.
  • Er is onduidelijkheid over mandaat, waardoor er geen duidelijke richting is.
  • Medewerkers werken hard en ervaren  energielekken.
  • Er moet afscheid genomen worden van een onderdeel van de organisatie
   

  MOGELIJKHEDEN

  • MT-sessie waarin het vraagstuk ontrafelt wordt aan de hand van de scan
  • Team-inspiratiesessie  waarbij systemisch gekeken wordt naar teamsterktes- en uitdagingen (kan interactief door inzet van boksen)
  • Incompany Opleiding Systemisch Leiderschap voor leiders en HR functionarissen. Doel is om met behulp van de systemische bril (de scan) uit te zoomen bij veranderingen, besluitvorming of (her)schrijven van beleid, 3 plenaire sessies van 5 uur + 1 sessie individuele coaching
  • Individuele Opleiding Systemisch Leiderschap voor leiders en HR functionarissen, 6 sessies van 1,5 uur

   

  Als we bij elkaar op de lijn komen, verkennen we eerst met elkaar of ik de juiste begeleider ben voor het vraagstuk. Dat doen we aan de hand van een korte intake. Juist kort om vervolgens met de juiste mensen voor het vraagstuk, direct aan de slag te gaan. De intake of de Systemische Organisatiescan wijzen uit welke verdiepende stappen we kunnen nemen. Altijd in overleg met elkaar.