Persoonlijke groei en ontwikkeling

 

Goed om te weten | Voor elk traject vindt een  (telefonische) kennismaking plaats om te beoordelen of de hulpvraag van de medewerker matcht met mijn aanbod • Het traject bestaat doorgaans uit 6 sessies • Elk traject start met het maken de ACT-meting, die in de eerste sessie toegelicht wordt • De medewerker ontvangt een uitgebreid rapport van de ACT-analyse • Naast ACT wordt er gewerkt vanuit de systeemprincipes • Een sessie duurt ongeveer 90 minuten • Van de sessies wordt geen verslaglegging gemaakt • Wat in de sessies besproken wordt, valt onder beroepsgeheim en wordt niet gecommuniceerd naar de werkgever • Terugkoppeling naar werkgever vindt plaats in overleg met de medewerker.

 

"De genialiteit of helderheid of intuïviteit die tekenend zijn van 'uitzonderlijk talent' zijn ook eigenschappen van een persoon in balans"

 

In het kader van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid | heeft een werkgever belang bij de ontwikkeling van zijn medewerker. Lees hier of en hoe jouw medewerkers hun loopbaanbudget en Individueel keuzebudget (IKB) kunnen inzetten voor hun traject.