Coaching

In jou schuilt een verhaal dat grote invloed heeft hoe jij het leven ziet en ervaart en hoe jij betekenis geeft wie jij bent en aan situaties waarin je je begeeft. Sta eens even stil... En kijk eens naar jezelf, naar jouw verhaal. Kan je kijken en erbij blijven?

Dit is de eerste stap in elk traject. 

Zien wat jouw verhaal is. Zonder de druk om het gelijk te moeten veranderen, accepteren, door te moeten, los te moeten laten of een plekje te moeten geven. Dan ontstaat er ruimte. Vertellen, ervaren en waarnemen wat zich dan laat zien en voelen. Wat mag nog gezien worden? Welk verhaal verlangt ernaar verteld worden? Wat staat er nog in de weg? 

Existentiële coaching richt zich specifiek op de fundamenten van het bestaan, op de uitdagingen die daaruit voortkomen en op het welzijn dat gewenst wordt. De vragen die aan bod komen zijn de grote vragen des levens, de 'trage vragen in een snelle wereld'. Het gaat het meer om 'hoe te zijn' dan om 'wat te doen'. 


"Voor mij is de opbrengst dat ik na de heftigste periode in mijn leven weer steviger in mijn schoenen sta."

Jacques Amkreutz


Hoe ik werk

Je bent waarschijnlijk geneigd om alles wat je niet aanstaat -aan jezelf- uit te sluiten. Er van af te willen. Logisch, maar verre van realistisch en verre van versterkend voor je persoonlijkheid. Je komt er namelijk niet van af, sterker nog: je hebt je lichte en donkere kanten beide nodig om mens te zijn. In het coachtraject is dan ook ruimte om beide onder te loep te nemen en te gebruiken om jezelf opnieuw te leren kennen en van daaruit stappen naar persoonlijke groei.

Meestal veranderen de omstandigheden niet tijdens een coachtraject, maar wel hoe je je ertoe verhoudt. Daar ontstaat kracht en regie om vanuit jouw betekenis jouw authentieke plek in dit leven in te nemen.

Waarnemen

Je neemt waar hoe het is om ‘hier te zijn’. Zonder gelijk iets te moeten veranderen. Zo leer je de realiteit te verduren en ontdek je welke beweging er vanzelf op gang komt.

Onderzoeken

We maken de weg van buiten naar binnen waar we onderzoeken wat het in jou is, dat reageert op hetgeen buiten jou plaatsvindt.

Bewustworden

Door dit nieuwe perspectief wordt je je bewust van jouw unieke betekenis. Deze betekenis laat je zien welke vervolgstappen voor jou passend zijn.

'Je essentie zit in je existentie. Kan je dat toelaten, vrijzetten en inzetten in je leven?'

Ontwikkeling vanuit authenticiteit

Bij ontwikkeling vanuit authenticiteit laat iemand zich leiden door wat verschijnt (en daarmee relevant is) ipv een vooraf bedacht of geïdealiseerd zelfbeeld of situatie. Het is niet maakbaar.  Dat begint met de overeenkomst die hij bereid is te sluiten; niet een SMART-doel is het startpunt maar de richting die iemand op wil. Niet de verwachting maar eerder het verlangen. Verlangen boort al iets authentieks/eigens aan. En dat verlangen voelen nodigt uit om te doorvoelen hoe het is als dat niet vervuld is/werd op eerdere momenten in het leven.
Vervolgens is er geen stright-line stappenplan, of al helemaal niet de afhankelijkheid van een coach die dat plan bepaalt.
Iedere sessie neemt zijn eigen thema met zich mee. Wat op dat moment relevant is, is materiaal om te onderzoeken en mee te werken en de persoon neemt hier zelf verantwoordelijkheid voor: hoe ver kan en wil ik hierin (vandaag) gaan.
Als laatste is ontwikkeling vanuit authenticiteit gericht op insluiting en niet op uitsluiting. Dus: ‘ik wil hier vanaf’ is het startpunt voor de vraag: ‘welk deel van jou wordt al zo lang onderdrukt en hoe zou het zijn als dat deel mee mag doen in jouw leven?’
Ik denk dat je authenticiteit toegenomen is als je erkent dat jij als mens bestaat uit verschillende delen; lichte en donker. En dat ze allemaal een belangrijke stem hebben die bijdragen aan je bestaan. Je bestaan ligt in jezelf, niet daarbuiten en voor dat bestaan hoef je niet te werken. Het zit ook niet in alle rollen die je vervult. 

Coachthema's 

Je hebt een keuze te maken 

op het pad van je carrière, in je studiekeuze of in de omgang met mensen.

Je vraagt je regelmatig af: 'is dit het nou...?'

Je bent op zoek naar antwoorden op bepaalde levensvragen, maar komt niet verder dan dat wat je in je hoofd al wist.

Je voelt je soms eenzaam

Je verlangt naar een plek om het te hebben over zaken die elders - om wat voor reden dan ook- onbespreekbaar zijn.

Je wilt jezelf beter leren snappen

Je bent op zoekt naar een 'critical friend', iemand die jou de vragen stelt die je écht verder brengen.


"Ik kwam er achter dat ik veel meer in mijn mars heb, dan de ééndimensionale kant die ik zelf zag en vaak liet zien."

Paul Meuldijk


Zo ziet het traject er uit

1. Intake

Live, bij mij op kantoor, telefonisch of online, wat jou het best uitkomt. Tijdens deze kennismaking verkennen we jouw vraag, vertel ik over mijn aanbod en besluiten we of er een wederzijdse klik en vertrouwen  is om samen op pad te gaan.

De intake duurt ongeveer 60 minuten

2. Toelichting talentmeting

Tijdens deze sessie stellen we een coach-overeenkomst op met jouw persoonlijke doelen. Vervolgens krijg je een toelichting op de talentmeting die je vooraf -online- ingevuld hebt. Dit geeft je inzicht in persoonlijke blauwdruk: je talent en de overtuigingen die jou aansturen. 

Deze sessie duurt ongeveer 90 minuten

3. Traject

Met deze ontdekkingen gaan we het coachtraject in.  Elke sessie pakken we door op de inzichten die jij opdoet en onderzoeken we steeds weer wat echt bij jou past. Je krijgt weer regie op het leven dat je voor ogen hebt. In 5 sessies werken we aan jouw persoonlijke ontwikkeldoelen, evalueren deze en maken waar nodig vervolgafspraken.

5 x 90 minuten


Kosten

Coachtraject  

€ 1.995-  ex. btw

 

• Intake (60 minuten) 

• Online relfACT-meting

• Persoonlijke rapportage van de uitkomsten

• Toelichtingssessie (90 minuten)

• 5 sessies vervolg coaching

• Mogelijkheid voor 10 minuten telefonisch overleg tussen de sessies

ReflACT-meting  

€ 515,-  ex. btw

 

• Telefonische intake (15 minuten)

• Online reflACT-meting

• Persoonlijke rapportage van de uitkomsten

• Toelichtingssessie (90 minuten)

• 1x de mogelijkheid voor 10 minuten telefonisch overleg na de sessie

Losse coachsessie  

€ 320,-  ex. btw

 

• 1 sessie van 90 minuten 

 

Geschikt voor jou als je het coachtraject hebt doorlopen en komt er iets op je pad, waarbij je één- of tweemalig coaching kan gebruiken. Ook in te zetten voor een losse Innerchild-sessie.


"Trudy geeft woorden aan mijn gevoel en met haar oprechte betrokkenheid, liefde en doortastende vragen bracht ze mij nieuwe inzichten en verbreedde ze mijn horizon."

Rene van Holten