Persoonlijke groei en ontwikkeling

 

Goed om te weten | Voor elk traject vindt een  (telefonische) kennismaking plaats om te beoordelen of de hulpvraag van de medewerker matcht met mijn aanbod • Het traject bestaat doorgaans uit 6 sessies • Elk traject start met de terugkoppeling van de ACT®-analyse • De medewerker ontvangt een uitgebreid rapport van de ACT®-analyse • Naast ACT® wordt er gewerkt vanuit de systeemprincipes • Waar nodig wordt boksen ingezet om tot inzichten te komen • Een sessie duurt ongeveer 90 minuten • Van de sessies wordt geen verslaglegging gemaakt • Wat in de sessies besproken wordt, valt onder beroepsgeheim en wordt niet gecommuniceerd naar de werkgever • Terugkoppeling naar werkgever vindt plaats in overleg met de medewerker.

 

Om de natuur van de mens inzichtelijk te maken, werk ik met de Analytical Competence Tool. ACT® maakt ieders aangeleerde en natuurlijke krachten inzichtelijk, en -wat heel verfrissend is- geeft ook informatie over zijn ontwikkelpotentieel. De kracht van de tool is dat de medewerker zicht krijgt op zichtbaar gedrag en onbewuste aansturing, waardoor hij verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn gedrag in elke situatie.

Omdat de diagnose zo helder en in de roos is, ontstaat vrijwel direct de behoefte om met de uitdaging van de diagnose aan de slag te gaan. 

ACT®-Individueel is onder andere inzetbaar bij • Mobiliteit • Ontwikkelen van leiderschap • Mediation • Persoonlijke ontwikkeling • Identiteitsvragen • ACT®-Young voor jonge medewerkers met ambitie.

 

Ieder mens maakt deel uit van systemen, zoals familie, volk, mogelijk religieuze groepen,  vrienden, kennissen en de organisatie waar hij werkt.  Systemen ontwikkelen patronen, vaak zonder dat we er ons bewust van zijn. 

Systemisch werken gaat uit van de volgende principes:

  1. Binding: Iedereen heeft recht op een plek in het systeem
  2. Volgorde: Alle plekken staan in een rangorde ten opzichte van elkaar
  3. Geven en nemen: Geven en nemen dienen evenredig in balans te zijn

Als door welke omstandigheden dan ook 1 van de basisprincipes binnen een systeem of in de context van werk verstoord raakt, ontstaan er dynamieken die als problematisch worden ervaren. Deze zijn moeilijk te ontdekken, omdat het onbewuste aanpassingen zijn.

In het ontwikkelproces maken we deze dynamieken inzichtelijk zonder deze te voorzien van een oordeel of mening. Door deze inzichten ontstaat een verandering in hoe situaties beleefd worden en een ruimer palet aan keuzemogelijkheden vanwaaruit verantwoordelijkheid genomen kan worden.

Wanneer de medewerker is vastgelopen op cognitief vlak, komt hij letterlijk in beweging door hem te laten boksen. Sparren met jezelf is een uniek coachtraject van 6 sessies waar de medewerker zowel beweegt als stilstaat wanneer hij werkt aan zijn persoonlijke doelen.

Bewegen -in dit geval boksen- betekent: iets anders doen dan je altijd al deed. Hierdoor ontstaat er een andere energie, wordt de medewerker zich bewust van zijn lichaam, zijn mogelijkheden, zijn grenzen en kom hij uit de gedachtencirkel in zijn hoofd. 

Zo laat sport hem anders kijken naar zijn manier van samenwerken, incasseren, plek innemen, doelgerichtheid en naar winst en verlies. Wanneer de medewerker in verbinding met zijn lijf – met zichzelf – staat, kan hij de keuzes maken waarmee hij trouw is aan zichzelf. 

Boksen is een waardevol middel, maar niet een doel op zich, het  draagt bij aan de algehele ontwikkeling, geeft inzicht omdat het een metafoor is voor het leven.

Dit traject vindt momenteel alleen in Colijnsplaat plaats en is een samenwerking tussen Trudy Krabbe en Pim Wesdijk

In het kader van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid | heeft een werkgever belang bij de ontwikkeling van zijn medewerker. Lees hier of en hoe jouw medewerkers hun loopbaanbudget en Individueel keuzebudget (IKB) kunnen inzetten voor hun traject.