SYSTEMISCH WERK

Wat zijn systeemdynamieken

Elk gezin, team, groep en elke organisatie heeft bepaalde patronen, die maar 1 missie hebben: overleven. Om te overleven zet het systeem dynamieken of patronen in die ervaren kunnen worden als vervelend, remmend, irritant en ontmoedigend. Als deze patronen zichtbaar worden gemaakt, zijn ze beter hanteerbaar.

Problemen zijn oplossingen

Deze patronen zijn er niet voor niets. Ze bieden het systeem voorspelbaarheid, continuïteit en stabiliteit. Deze patroneren zijn dus de oplossing voor een onderliggend probleem in een familie, een groep of organisatie. Systemisch kijken ontschuldigd, omdat we kijken naar de functies, posities en interactiepatronen, los van de personen die ze bekleden.

Plek innemen

Door alle leden van het systeem een plek te geven in een organogram of genogram, wordt inzichtelijk welk patroon 'aan het werk is' of wel principe 'in de knel zit'. Dit inzicht wordt gekoppeld aan het probleem of thema. Daarna en onderzoeken we: voor welk systeemprobleem is dit patroon de oplossing? De inzichten die ontstaan geven je een keuze: Blijf je staan, of ga je je plek innemen?