Fenomenologie

Menselijke waardigheid

WAARDIGHEID VAN DE MENS Dignitatis Humanae, een verklaring van het Tweede Vaticaans Concilie uit 1965, benadrukt dat religieuze vrijheid voortkomt uit de waardigheid van de mens. Niemand mag gedwongen worden tegen zijn geweten te handelen of belemmerd worden in zijn religieuze overtuigingen. HEILIG DOMEIN “Bijna iedereen vergeet dat er ook nog zoiets is als een ‘Heilig’ domein bestaat waarin de maakbaarheid geen plaats heeft, behalve dat het zich dient over te geven aan het grotere mysterie; het niet cognitieve, maar het grote zielsdomein. Het domein waar vooral het existentieel systemisch werk in actief is.”

Numineuze ervaring

Volgens Carl Jung brengen worstelingen ons in contact met archetypen, diepgewortelde symbolen en patronen in het collectieve onbewuste die universele menselijke ervaringen weerspiegelen. Door deze te begrijpen en te integreren, kunnen we een dieper inzicht in onszelf en onze plaats in de wereld verkrijgen, wat leidt tot een authenticiteit en transformatie. Dit is verbonden met wat hij de 'numineuze ervaring' noemt—een ontmoeting met het heilige of mysterieuze dat ons diepste wezen raakt. Een numineuze ervaring is een moment van ontmoeting met iets dat zowel fascinerend als angstaanjagend is, en dat een gevoel van eerbied en ontzag oproept. Het gaat om een diep innerlijk besef van een aanwezigheid die zowel buitengewoon als ongrijpbaar is, en die de gewone ervaring overstijgt. Ergens naartoe getrokken worden en tegelijk bang zijn is wat ik bij cliënten vaak tegenkom. Ik hanteer altijd: Tempo, Timing Trust

De fenomenologie van de worsteling

Worstelen is een religieuze (krijgs)kunst, waar maar weinig mensenwerkers in gespecialiseerd zijn. Het heeft tijd en oefening nodig om worstelingen van cliënten (en die van onszelf) te durven volgen, te kunnen verduren en ze te vertrouwen op hun (vaak onbekende) bestaansrecht. Elk mens en elke worsteling is waardig en het is onze taak om ruimte te creëeren zodat deze waardigheid kan verschijnen naar zijn betekenis.

 

WIl je hier meer over lezen?  Vul je gegevens in en ik stuur het je zo snel mogelijk toe!