Leven na de heftigste periode van mijn leven

 Hoe ziet de coaching eruit?

Na het overlijden van mijn zoon heb ik diverse mensen gesproken om iets wat niet te dragen is, toch een plek te kunnen geven. Uiteindelijk bleven er voor mij 2 belangrijke vraagstukken over: hoe kan ik mijn zoon beter loslaten en hoe kan ik beter leren vergeven. In eerste instantie dacht ik aan de bokstraining van Trudy, maar na de eerste intake kwamen we er gezamenlijk achter dat het beter was naar het systemische stuk te kijken en daar het ACT-bord naast te leggen. Vond het erg fijn dat er echt naar mijn vraag gekeken werd en heb tijdens de coaching ervaren dat Trudy veel in haar rugzak heeft zitten, waardoor ik elke keer in staat was een laagje dieper af te pellen. Dat voelde voor mij heel vertrouwd, terwijl ik wel telkens geconfronteerd werd en een stukje dichterbij mezelf kwam. Na elke sessie liep ik beter naar buiten dan ik binnen kwam en in de weken tussen de sessies werden er zaken gemanifesteerd die tijdens de afspraken aan bod kwamen. 

Wat iemand wel en niet kan verwachten?

Zoals ik hierboven al aangaf heb ik ervaren dat Trudy altijd weer een invalshoek weet te vinden, waardoor je weer een laagje dieper bij jezelf kunt kijken. Ik heb vertrouwen gevoeld en het was confronterend op de momenten dat dat nodig was. Aangezien ik zelf ook all-in ga, heeft dat tot hele mooie gesprekken geleid. We hebben met name gekeken vanuit het systemische stuk, waarbij ook de rouwverwerking en het ACT-bord aan bod kwamen. Verder vind ik het prettig dat Trudy zelf open en eerlijk is, waardoor ik ook weer zaken heb kunnen leren. 

Wat jouw opbrengst is?

Voor mij is de opbrengst dat ik na de heftigste periode in mijn leven weer steviger in mijn schoenen sta. Voor deze sessies kreeg ik het mijn strot niet uit om te zeggen dat het goed met me gaat en inmiddels kan ik zeggen: er gaat veel goed, al mis ik mijn zoon heel erg, waarbij ik daar steeds beter mee om leer te gaan. En op de vragen die ik meenam aan het begin heb ik duidelijke antwoorden gekregen: vasthouden en loslaten mogen er naast elkaar zijn en boos zijn en vergeven ook..... waardoor ik steeds beter leer loslaten en steeds beter leer vergeven.