Masterclass Fenomenologie & Innerlijke structuur

In het Systemisch werk wordt vaak gesproken over fenomenologisch waarnemen als essentiele vaardigheid. Hoe dat precies werkt of wat er met fenomenologie bedoeld wordt, blijft vaak een vraagteken. 

Er is veel geschreven over de Fenomenologie als de leer of bestudering van de verschijnselen. Trudy en Jenya hebben zich de afgelopen jaren intens verdiept in deze materie. Fenomenologisch waarnemen in het systemisch begeleidingswerk kan opening bieden tot nieuwe en/of andere ervaringsgebieden. 

 

Een masterclass op het snijvlak van existentiële filosofie en fenomenologisch systemisch werken, waarin via kennis, ervaring en inzicht een concrete vertaalslag wordt gemaakt naar de praktijk. Ten grondslag aan de masterclass liggen oa. de filosofen Heidegger, Hegel, Merleau-Ponty en de grondlegger van het systemisch werken, Bert Hellinger. We gaan aan de slag met oa. de volgende vragen: 

  • Wat is fenomenologie nou eigenlijk? Wat is waarnemen? 
  • Hoe schep ik ruimte waarbinnen fenomenen kunnen verschijnen? 
  • En hoe verhoud ik mij tot de fenomenen die verschijnen (of niet)? 

 

Ook is er ruimte om persoonlijke vraagstukken in te brengen.

Jenya Krul & Trudy Krabbe

Praktisch

  • Vrijdag 15 maart, 09:30-17:00
  • Doopsgezinde Vermaningm, Jan Nieuwenhuizenplein 6 Edam
  • € 200,- btw-vrijgesteld, inclusief koffie, thee en lunch
  • Opgeven via de site van Het Huis voor Systemisch Werk