Verdiepen in je team

Het geheel is meer dan de som der delen

ACT geeft inzicht in de manier waarop een team zijn taken uitvoert, samenwerkt, beslissingen neemt en conflicten oplost.

Vragen

 • Hoe kunnen we persoonlijk talent en potentieel van individuele teamleden effectief inzetten?
 • Wat is onze unieke teamkracht?
 • Op welke manier nemen we beslissingen?
 • Hoe reageren we onder druk?
 • Wat is onze belemmerende onderstroom?
 • Hoe kunnen we anders omgaan met teamconflicten?
 • Hoe kunnen we vanuit onze individuele beleving energie halen uit werk?

 

Ik heb weer zicht op het grotere geheel waar ik aan bijdraag

 

Hoe | Na uitvoering en toelichting van de individuele metingen,  wordt een teamanalyse gemaakt en besproken in een gesprek met de opdrachtgever. Naast het bespreken van de teamrapportage, wordt ook het programma samengesteld,  in relatie tot de ontwikkelvraag van het team. Alle afspraken worden genoteerd in een opdrachtvoorstel en door beide partijen ondertekend.

Op basis van de opdrachtbevestiging wordt een 2-daagse training gegeven waarin  teamleden inzicht krijgen in elkaars manier van denken en handelen en  een licht geworpen wordt op teamaspecten die eerst verborgen waren..

Duur | De individuele- en teamsessies vinden plaats binnen een periode van 8-12 weken.

Resultaat | Doordat teamleden ontdekken welk talent ze hebben en wat ze van elkaar kunnen lenen of leren ontstaat slagkracht en worden de juiste competenties in het team te verankerd. De juiste man zit op de juiste plaats en het team heeft een gebruiksaanwijzing waarmee zij optimaal presteert.

 

 Kies het pakket dat het best voorziet in de behoefte van jouw team

 • Intake op locatie (90 min)
 • Uitwerking opdrachtvoorstel met team-specifieke doelstellingen
 • Per deelnemer:

- Online ACT-meting 

- Rapportage van de uitkomsten

- Toelichtings-sessie (90 min)

 • 2 Verdiepende Teamtrainingsdagdelen met gecertificeerde HBM-coach (3,5 uur)
 • 1 x de mogelijkheid voor 30 minuten telefonisch overleg na de Teamtraining
 • Reis- en voorbereidingskosten
 • Evaluatie & Ontwikkeladvies voor het team (30 min, telefonisch of op mijn kantoor)

 

Geschikt voor: Teams die al succesvol zijn en goed willen blijven reflecteren en innoveren om dat ook te blijven in de toekomst.

 

 • Intake op locatie (90 min)
 • Uitwerking opdrachtvoorstel met team-specifieke doelstellingen
 • Per deelnemer:

- Online ACT-meting 

- Rapportage van de uitkomsten

- Toelichtings-sessie (90 min)

 • 4 Verdiepende Teamtrainingsdagdelen met gecertificeerde HBM-coach (3,5 uur)
 • 2 x de mogelijkheid voor telefonisch overleg na de Teamtrainingen (30 min)
 • Reis- en voorbereidingskosten
 • Evaluatie & Ontwikkeladvies voor het team (30 min, telefonisch of op mijn kantoor)

 

Geschikt voor: Teams die al succesvol zijn en goed willen blijven reflecteren en innoveren om dat ook te blijven in de toekomst.

 

 • Intake op locatie (90 min)
 • Uitwerking opdrachtvoorstel met team-specifieke doelstellingen
 • Per deelnemer:

- Online ACT-meting 

- Rapportage van de uitkomsten

- Toelichtings-sessie (90 min)

 • 4 Verdiepende Teamtrainingsdagdelen met gecertificeerde HBM-coach (3,5 uur)
 • 2 x de mogelijkheid voor telefonisch overleg na de Teamtrainingen (30 min)
 • Reis- en voorbereidingskosten
 • Evaluatie & Ontwikkeladvies voor het team (90 min)
 • 2 x Teamsupervisie (2 uur)
 • 10 strippen voor 10 sessies Individuele Coaching (a 30 min, telefonisch of op mijn kantoor)

 

Geschikt voor: Teams die al succesvol zijn en goed willen blijven reflecteren en innoveren om dat ook te blijven in de toekomst.

 

Extra opties:

 • Teamrapportage, een samenvoeging van de individuele metingen ( +1.140 euro ex btw)
 • Losse Teamsupervisie (2 uur) (+345 ex btw)
 • Losse sessie Individuele Coaching (90 min) (+265 ex btw)
 • 2e trainer bij teams met 6 of meer deelnemers (2 dagdelen) (+1.249 ex btw)

 

 

*Alle pakketten zijn exclusief trainingslocatie, eten & drinken. Indien gewenst regel ik dit voor je!