APK® voor medewerkers

 

Goed om te weten | Voor elk traject vindt een  kennismaking plaats om het traject te bespreken • Het traject bestaat in ieder geval uit 1 dagdeel kick-off en per deelnemer een individuele sessie van 90 minuten • Een dagdeel duurt ongeveer 3,5 uur • Van de team- en individuele sessies wordt geen verslaglegging gemaakt, tenzij anders afgesproken • Terugkoppeling naar werkgever vindt plaats in overleg met het team en individuele medewerkers.

 

APK® geeft een impuls aan energieke en inzetbare medewerkers

APK® zet medewerkers even stil | precies zoals de APK voor een auto dat doet. In 30 minuten wordt het werkvermogen en de inzetbaarheid van de medewerker inzichtelijk gemaakt op de domeinen  Gezondheid • Werk-privé-balans • Loopbaan • Werk • Opleiding • Leefstijl.

 • De APK® methodiek stimuleert de medewerker zelf de regie te nemen over zijn duurzame inzetbaarheid en daarmee continu sturing te geven aan zijn loopbaan.
 • De APK® methodiek werkt preventief, brengt in kaart welke interventie nodig is voor zijn ontwikkeling en wat nodig is om uitval te voorkomen.

Werkvermogen | is de mate waarin de medewerker zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om te werken. Zingeving, gezondheid, competenties, normen en waarden en werkomstandigheden zijn de belangrijkste factoren om het werkvermogen op peil te houden.

APK® is individueel en op teamniveau inzetbaar | bij thema’s als  Duurzame inzetbaarheid  Levensfasegericht personeelsbeleid  Strategische personeelsplanning  Medewerkers-tevredenheidsonderzoek • Zelfsturend werken  Jaargesprekken • Samenwerking en teamgroei. 

APK® kan worden ingezet als een éénjarig of een driejarig traject | zodat continu en duurzaam gewerkt wordt aan inzetbaarheid, eigen regie en plezier in werk.

 

APK® kent drie stappen en één optionele stap

 1. 1 dagdeel kick-off en uitleg van het traject aan medewerkers
 2. Het maken van de individuele APK®-analyse
 3. Bespreking van het individuele meetresultaat van de APK®-analyse met als output een verdiepende rapportage en een plan van aanpak op individueel niveau
 4. Teamdialoog op de thema’s uit de meetresultaten en het maken van een plan van aanpak op teamniveau

 

Resultaat APK®

 • Stimuleert de medewerker te werken vanuit zijn persoonlijke zingeving
 • Brengt werkvermogen, talenten en ontwikkelpotentieel in kaart
 • Vergroot proactieve houding medewerkers, doen waar ze goed in zijn
 • Verlaagt ziekteverzuim
 • Vergroot de ruimte om elkaar feedback te geven
 • Versterkt teamcohesie
 • Geeft zicht op deskundigheidsbevordering en opleidingen
 • Geeft zicht op ontwikkelmogelijkheden en organisatievernieuwing
 • Draagt bij aan werknemerstevredenheid
 • Versterkt het imago van de organsiatie: goed en aantrekkelijk werkgeverschap
 • Is kostenbesparend