APK zet mensen 'aan' om te blijven groeien en ontwikkelen

 

Werkvermogen

Het werkvermogen is de mate waarin de medewerker zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om te werken. Je werkvermogen wordt voor het grootste deel beïnvloed door je gezondheid, je competenties, je normen en waarden en je werkomstandigheden. Deze factoren hebben invloed op elkaar en het werkvermogen. Dit zijn de belangrijkste factoren om het werkvermogen op peil te houden.

Voor wie?

Apk is zowel individueel als in teams inzetbaar 

APK kan worden ingezet als een éénjarig of een driejarig traject | zodat continu en duurzaam gewerkt wordt aan inzetbaarheid, eigen regie en plezier in werk.

Resultaat

 • Tevreden medewerkers die goed in hun vel zitten omdat ze werken vanuit hun persoonlijke zingeving
 • Groeiende medewerkers die hun werkvermogen, talenten en ontwikkelpotentieel in kaart hebben
 • Pro-actieve medewerkers die een plan hebben om dit in te zetten vanuit een actieve werk- en ontwikkelhouding
 • Efficiënte sturing op deskundigheidsbevordering en opleidingen, afgestemd op het de natuurlijke kracht van de medewerkers
 • Hoge werknemerstevredenheid, waardoor een betere binding van personeel
 • Verlaagd ziekteverzuim en daardoor kostenbesparing
 • Sterk Organisatie- imago als goed en aantrekkelijk werkgever, waardoor in de toekomst aantrekkelijk voor werkzoekenden

Hoe?

APK zet medewerkers 'even stil'

 • Precies zoals de APK voor een auto dat doet. In 30 minuten wordt het werkvermogen en de inzetbaarheid van de medewerker inzichtelijk gemaakt.
 • De APK-methodiek stimuleert de medewerker zelf de regie te nemen over zijn duurzame inzetbaarheid en daarmee continu sturing te geven aan zijn loopbaan.
 • De APK-methodiek werkt preventief, brengt in kaart welke interventie nodig is voor zijn ontwikkeling en wat nodig is om uitval te voorkomen.

 

Praktisch

Programma 

 1. 1 dagdeel kick-off en uitleg van het traject aan medewerkers
 2. Het maken van de individuele APK-analyse
 3. Bespreking van het individuele meetresultaat van de APK-analyse met als output een verdiepende rapportage en een plan van aanpak op individueel niveau
 4. (optioneel)Teamdialoog op de thema’s uit de meetresultaten en het maken van een plan van aanpak op teamniveau

Domeinen

 • Gezondheid 
 • Werk-privé-balans
 • Loopbaan
 • Werk
 • Opleiding
 • Leefstijl

 

Investering

Onder aan de pagina staan alle pakketten beschreven

Teamdialoog

Een team APK®-traject start met een kick-off waarin het team informatie krijgt over het APK® traject. Alle teamleden voeren de APK® meting uit. De meting wordt individueel besproken met de APK®-coach. Daarna vindt er een terugkoppeling plaats in het team. Tijdens de teambijeenkomst ontvangen de teamleden een teamoverzicht over het werkvermogen van het team. In deze bijeenkomst bespreken we de belangrijke thema’s, vraagstukken en doelen van het team. Welke krachten en ontwikkelpotentieel zien we in het team, wat geeft energie en wat kost energie, welke competenties worden gemist om succesvol te zijn. Van daaruit neemt het team besluiten voor de toekomst – het lonkend perspectief.

 Kies het pakket dat het best voorziet in de behoefte van jouw medewerkers

 

Jaar 1

 • Intake op locatie (90 min)
 • Kick-off met het hele Team (2 uur)
 • Per deelnemer:

- Online ACT & APK-meting 

- Rapportage van de uitkomsten

- APK-gesprek (90 min)

- Persoonlijke Roadmap

- Persoonlijk ontwikkeladvies

 • Evaluatie & Ontwikkeladvies op teamniveau na individuele APK-gesprekken (30 min, telefonisch of op mijn kantoor)

 

Geschikt voor: Medewerkers die zelf regie kunnen nemen over hun vitaliteit, inzetbaarheid en groei, maar wel wat hulp kunnen gebruiken om hierbij doelgericht van start te gaan.

Extra opties:

 • Losse sessie Individuele Coaching (90 min) (+265 ex btw)
 • Teamdialoog (1 dag) <6 deelnemers (+1.349 ex btw)

Jaar 1

 • Intake op locatie (90 min)
 • Kick-off met het hele Team (2 uur)
 • Per deelnemer:

- Online ACT & APK-meting 

- Rapportage van de uitkomsten

- APK-gesprek (90 min)

- Persoonlijke Roadmap 

- Persoonlijk ontwikkeladvies

 • Evaluatie & Ontwikkeladvies op teamniveau na individuele APK-gesprekken (30 min, telefonisch of op mijn kantoor)

Jaar 2 en 3

 • Herhaling van APK-meting per deelnemer
 • Individuele APK-gesprekken met deelnemers
 • Evaluatie & Afstemmingsoverleg na individuele APK-gesprekken (90 min)

 

Geschikt voor: Medewerkers die zelf regie kunnen nemen over hun vitaliteit, inzetbaarheid en groei, maar wel wat hulp kunnen gebruiken om hierbij doelgericht van start te gaan.

 Jaar 1

 • Intake op locatie (90 min)
 • Kick-off met het hele Team (2 uur)
 • Per deelnemer:

- Online ACT & APK-meting 

- Rapportage van de uitkomsten

- APK-gesprek (90 min)

- Persoonlijke Roadmap 

- Persoonlijk ontwikkeladvies

- 2 sessies Individuele Coaching

 • Evaluatie & Ontwikkeladvies op teamniveau na individuele APK-gesprekken (30 min, telefonisch of op mijn kantoor)

Jaar 2 en 3

 • Herhaling van APK-meting per deelnemer
 • Individuele APK-gesprekken met deelnemers
 • 2 sessies Individuele Coaching per deelnemer per jaar
 • Evaluatie & Afstemmingsoverleg na individuele APK-gesprekken (90 min)

 

Geschikt voor: Medewerkers die zelf regie kunnen nemen over hun vitaliteit, inzetbaarheid en groei, maar wel wat hulp kunnen gebruiken om hierbij doelgericht van start te gaan  en in beweging te blijven.

 

*Alle pakketten zijn exclusief trainingslocatie, eten & drinken. Indien gewenst regel ik dit voor je!