Teamprestaties optimaliseren

Gaat het al goed met het team en mag het nog beter?

Is er binnenste team vertrouwen zolang het goed gaat maar zijn er ook zaken die onder druk leiden tot wantrouwen of onzekerheden die het succes ondermijnen? Verdiepen in je Team is een teamprogramma dat inzicht geeft in de succesfactoren van het team, en tegelijkertijd gericht is op verbetering van zijn prestaties. Ik werk hiervoor met ACT: een slimme, innovatieve methodiek die het mogelijk maakt om in slechts 15 minuten het effect van natuurlijke en aangeleerde competenties binnen het individu en een team te meten. De meting geeft inzicht in de manier waarop het team zijn taken uitvoert, samenwerkt, beslissingen neemt en conflicten oplost. 

ACT maakt goed nog beter.

Heeft het team te maken met een hardnekkig patroon wat aangepakt mag worden?

Krijg je er niet de vinger op waarom dit patroon of probleem zich steeds weer aandient? Problemen zijn oplossingen!  Sparren met je Team stimuleert het team om inzicht te krijgen zijn 'battle' en een veilige omgeving om gelijk met opgedane inzichten aan de slag te gaan.

Problemen zijn oplossingen!

Staat Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid al een poos op de agenda?

En heb je geen idee hoe dit vorm te geven? Dan is Doorgroeien met je Team de ideale oplossing! De APK-methodiek is een cyclisch instrument dat de medewerker in de gelegenheid stelt inzicht en grip te krijgen in zijn werkvermogen.

APK zet medewerkers 'aan'

Verdiepen in je Team biedt: Sparren met je Team biedt: Doorgroeien met je Team biedt:
Inzicht in het Teamkapitaal & zijn Succesfactoren Inzicht in het Team als Systeem Een syclische oplossing voor het vitaliteitsvraagstuk
Onderscheid in aanwezig Talent, Potentieel en Aangepast Gedrag Een geweldige energie die al ontstaat tijdens de warming-up Een overzichtelijk analyse per medewerker van zijn werkvermogen
Een efficiente koppeling tussen Taak en Talent, wat de samenwerking optimaliseert omdat medewerkers doen waar ze goed in zijn Ruimte aan lichaamstaal zodat dat -wat moeilijk uit te spreken is- toch gecommuniceerd wordt Een vergroot bewustzijn en de regie om keuzes te maken die passen bij de loopbaan van de medewerker
Een doeltreffende wijze om met uitdagingen en valkuilen om te gaan Ruimte voor positieve persoonlijke confrontatie Handvatten om persoonlijk verantwoordelijkheid te nemen voor Groei, Vitaliteit en Inzetbaarheid
Een verdiepende onderlinge kennismaking Inzicht op steeds terugkerende Patronen Zicht op ontwikkelmogelijkheden
Een duurzaam resultaat omdat de medewerker leert zijn Natuurlijke Kracht in te zetten Een speelse manier om Eigenaarschap van medewerkers te stimuleren Aantrekkelijk werkgeverschap en een hogere werknemerstevredenheid
Een nieuwe impuls aan functioneringsgesprekken Een veilige omgeving om aan te pakken wat nog 'uitgevochten' mag worden Op termijn een lager ziekteverzuim en daardoor een kostenbesparing

Goed om te weten | Voor elk traject vindt een  kennismaking plaats om de teamdoelen te bespreken  Het traject bestaat in uit 1 tot 6 dagdelen teamtraining • Een dagdeel duurt ongeveer 3,5 uur • Van de teamsessies wordt geen verslaglegging gemaakt, tenzij anders afgesproken • Terugkoppeling naar werkgever vindt plaats in overleg met het team.