Teamprestaties optimaliseren

 

Goed om te weten | Voor elk traject vindt een  kennismaking plaats om de teamdoelen te bespreken  Het traject bestaat in ieder geval uit 2 dagdelen teamtraining • Een dagdeel duurt ongeveer 3,5 uur • Van de teamsessies wordt geen verslaglegging gemaakt, tenzij anders afgesproken • Terugkoppeling naar werkgever vindt plaats in overleg met het team.

 

Teamgroei.nl | verzorgt avontuurlijke trainingen voor teammanagers en hun team, gericht op  effectief en plezierig samenwerken en het verbeteren van teamprestaties.

Hoe | We starten met een Teamkwartiertje: een korte kennismaking met het team en de manager, met als doel het vaststellen van de teamthema's. Deze informatie vormt de basis voor de invulling van de teamdag. Na de uitvoering van de teamdag volgt een dagdeel borging en evaluatie. Door de combinatie van actie, plezier en diepgang zetten we het teamproces in beweging. Hiermee gaan we een stap verder dan reguliere teambuilding. Door letterlijk lijfelijke concrete stappen te zetten groeien het individu en het team.

Duur | Deze drie sessies vinden plaats binnen 4-8 weken.

Resultaat | Medewerkers behalen met elkaar de beste resultaten als ook de sfeer in de werkomgeving open en plezierig is. Wij zijn erop gericht ieder teamlid tot zijn recht te laten komen, zodat hij  ziet wat zijn plek is en ervaart dat hij vanuit zijn unieke perspectief en wijsheid als individu bijdraagt aan het geheel.

Neem ook eens een kijkje op  www.teamgroei.nl

Sparren met je team | is een prikkelende trainingen om de onderlinge verbinding, teamspirit, creativiteit en productiviteit van de medewerkers te verbeteren.  Medewerkers worden letterlijk uitgedaagd lichamelijk en geestelijk in beweging te komen. De training is overal mogelijk en worden zo ingericht dat iedereen mee kan doen.

Hoe | de oefeningen zijn gekoppeld aan de systeemprincipes:

  1. Binding: Iedereen heeft recht op een plek in het systeem
  2. Volgorde: Alle plekken staan in een rangorde ten opzichte van elkaar
  3. Geven en nemen: Geven en nemen dienen evenredig in balans te zijn

Als door welke omstandigheden dan ook 1 van de basisprincipes binnen een systeem of in de context van werk verstoord raakt, ontstaan er dynamieken die als problematisch worden ervaren. 

Duur | De sessie duurt 4 uur. We schakelen in de sessie steeds tussen theorie en praktijk, zodat fysieke en mentale inspanning in goede balans is. 

Resultaat | Door het boksen wordt duidelijk, wat in gesprek soms onbespreekbaar is. De teamleden komen in een andere energie en hebben letterlijk ervaren hoe het met de onderlinge verbinding gesteld is en waar ze als team en individu nog een stap kunnen zetten.

APK®-team | kan worden ingezet als een éénjarig of een driejarig traject zodat continu en duurzaam gewerkt wordt aan inzetbaarheid, eigen regie en plezier in werk.

Hoe | We starten met een dagdeel kick-off, waar het team informatie krijgt over het APK® traject.  Vervolgens voeren alle teamleden de APK® meting uit, die individueel wordt toegelicht en besproken. Hierna volgt de teamdag waarin medewerkers besluiten nemen voor de toekomst. Tijdens de teambijeenkomst ontvangen de teamleden een teamoverzicht van het werkvermogen van het team en bespreken we de belangrijke thema’s, vraagstukken en doelen voor de toekomst. Er ontstaat zicht op krachten en ontwikkelpotentieel in het team, op wat energie kost of oplevert en welke competenties nog nodig zijn om succesvol te zijn.

Duur | Het traject wordt binnen 4 weken uitgevoerd en wordt elk jaar herhaalt. 

Resultaat | Werkvermogen, talenten en ontwikkelpotentieel van het team zijn in kaart gebracht, medewerkers hebben een proactieve houding en doen waar ze goed in zijn. 

ACT®-Team | geeft inzicht in de manier waarop een team zijn taken uitvoert, samenwerkt, beslissingen neemt en conflicten oplost.

Hoe | Na uitvoering en toelichting van de individuele metingen,  vindt een terugkoppeling plaats met de opdrachtgever. Hierin wordt de teamrapportage besproken in relatie tot de ontwikkelvraag van het team. Op basis hiervan wordt een 4-dagdeelse training gegeven waarin  teamleden inzicht krijgen in elkaars manier van denken en handelen en  een licht geworpen wordt op teamaspecten die eerst verborgen waren..

Duur | De individuele- en teamsessies vinden plaats binnen 8-12 weken.

Resultaat | Doordat teamleden ontdekken welk talent ze hebben en wat ze van elkaar kunnen lenen of leren ontstaat slagkracht en worden de juiste competenties in het team te verankerd. De juiste man zit op de juiste plaats en het team heeft een gebruiksaanwijzing waarmee zij optimaal presteert.