Overtuigingen

Als je het over geloof hebt, waar denk je dan aan? Aan God, spiritualiteit, aan een kerk? Ervaar jij liefde en blijdschap of misschien juist angst en veroordeling? Waar jij aan denkt of wat jij voelt heeft te maken met jouw overtuigingen.

Een heel leven lang verzamel overtuigingen. Deze krijg je gratis door bijvoorbeeld je opvoeding, kerk, school, maar ze vloeien ook voort uit eerdere ervaringen en zijn gekoppeld aan waarden. We geloven dat onze overtuigingen waar zijn, ook al hebben we ze zelf niet bedacht. Dat kan geloven aardig ingewikkeld maken, met name als je het gevoel hebt dat je nooit voldoet jouw overtuigingen. Het maakt je zondig, je voldoet niet aan de norm, je valt misschien wel buiten de boot. Overtuigingen werken op deze  manier beperkend, ze verhinderen je om tot bloei te komen en wijzen je vooral op je tekortkomingen.

Anderzijds kunnen overtuigingen je ook bekrachtigen. Wanneer je de ruimte hebt gekregen om zelf je overtuigingen te formuleren vanuit jouw passie, jouw hart en vanuit een positief zelfbeeld, sta je juist sterker in het leven.

Aan de slag met jouw geloof

Wat geloof jij en wat zijn jouw overtuigingen over jouw leven? Geloof jij in jezelf? We gaan op zoek naar jouw overtuigingen en nemen deze onder de loep. Bekrachtigt de overtuiging jou of wordt je er juist door beperkt? Je mag op zoek naar jouw waarheid, zodat je jouw overtuigingen kunt herformuleren en je gaat leven vanuit jouw hart!