Werkwijze

 

Voor alle trajecten geldt | Tijdelijk stilstaan leidt doorgaans tot vooruitgang • Ik zet me in om geen oordeel te hebben over wat zich aandient, wat iemand denkt, vindt, voelt of ooit gedaan hebt (en weet dat dat maar deels mogelijk is) • Er is geen kant-en klare formule voor succes • Het team en de individuele medewerker neemt zelf verantwoordelijkheid voor zijn ontwikkeling en groeiproces.

 

Bovenstaande randvoorwaarden vormen de basis voor de volgende stappen

 

Zelfreflectie | We staan stil en kijken terug naar waar de medewerker of het team of organisatie vandaan komt.

Voor alles is ruimte: the good, the bad and the ugly. Hier gaat het om reflectie op innerlijk, onbewust handelen. Van 2D naar 3D. Voor die reflectie is nieuwsgierigheid en moed nodig. Er wordt een paralel gelegd tussen de actuele situatie en  gebeurtenissen in het verleden of vergelijkbare situaties in systemen. Soms zijn de inzichten die ontstaan al heel helend voor de medewerker(s). 

Om zelfreflectie op gang te brengen werk ik met verschillende tools; ACT®, APK®, systemische oefeningen en uitdagende opdrachten die laten zien hoe patronen en structuren lopen.

Bewustwording | Er ontstaat zicht op bewust gedrag én onbewuste aansturing.  

Tijdens het reflecteren op het onbewuste handelen komt er een moment van 'begrip’ op welke wijze bepaalde gedragingen zijn aangeleerd, en wat de oorzaak, basis en winst daarvan is. Deze bewustwording is uiterst duurzaam: een onbewust deel is door te reflecteren aan het bewuste deel toegevoegd. Medewerkers die geleerd hebben te reflecteren op hun onbewuste, raken dit niet meer kwijt. 

Doordat medewerkers zichzelf en elkaar gaan snappen, ontstaat rust, ruimte en energie voor nieuwe en passende keuzes.

Vergroten beslisruimte | Door nieuwe inzichten ontstaat ruimte voor nieuwe keuzes.

Dit betekent concreet dat er meer keuzevrijheid is verkregen. Vroeger werd er gekozen op basis van gewoonte of misschien wel angst, nu wordt er bewust gekozen, vanuit een nieuw en breder bewustzijn. Problemen worden niet langer naar buiten geprojecteerd, de medewerker zoekt de oplossing in zichzelf, ook bij lastige omstandigheden, strubbelingen, conflicten en irritaties.

Zelf kiezen waar naartoe, door inclusieve besluitvorming. Verkennen van alle argumenten voor-en tegen bepaalde keuzes, waarbij juist de 'uitzonderlijke wijsheid' spreekrecht heeft.

Verantwoordelijkheid nemen | Bewuste keuzes leiden tot eigen regie op werk en leven.

Verantwoordelijkheid leidt tot ondernemerschap. Als de medewerker weet wat zijn kwaliteiten zijn, welke mogelijkheden hij heeft maar ook beseft wat zijn belemmeringen zijn, kan hij gaan staan voor wie hij is, wat bij hem past en wat hij belangrijk vindt. Dat is innerlijk ondernemerschap. Hierdoor wordt de draagkracht voor het nemen van verantwoordelijkheid voor de organisatie, en op persoonlijk- en teamniveau vergroot. 

Dit telkens doorlopen van zelfreflectie, bewustwording, beslisruimte en verantwoordelijkheid is een continu proces van verandering en verbetering. 

Compenseren wordt Functioneren; Overleven wordt Evolueren!