ACT (Analytical Competence Tool) geeft de medewerker zicht op zijn natuurlijk talent en zijn onbewuste aansturing. Uniek aan aan de tool is dat er inzicht en onderscheid ontstaat aangeleerd gedrag en natuurlijke kracht van de medewerker. En wat heel verfrissend is: de tool geeft ook informatie over zijn ontwikkelpotentieel; dat wat passend is voor de medewerker. 

De inzichten dragen bij aan zelfvertrouwen, weerbaarheid en de algehele ontwikkeling; het geeft regie en de mogelijkheid om eigen verantwoordelijkheid te nemen in elke situatie.

Daarom werk ik met ACT

Zie de mens als de ijsberg. Het topje -het gedrag- is zichtbaar, de onderkant -de binnenwereld- is  vaak onzichtbaar. Zoals je ziet, rust het topje van de berg op de onderkant van de berg. De onderkant is het grootste deel van de ijsberg. Wanneer de mens in zijn leven iets moet veranderen, gaat hij vaak aan de slag met gedrag, terwijl duurzaam veranderen begint in het grootste gebied, de basis: in zijn zijn. Zijn is namelijk je natuur en als je je natuur inzet, ben je direct verbonden met je kracht.

ACT verbindt je dus met je natuurlijke kracht

Maar dat is niet het enige:

  • Je ontdekt je onbenutte deel; dat wat je nog mag leren wordt zichtbaar en beter inzetbaar.
  • Je krijgt zicht op de dingen die je ‘voor de buitenwereld’ doet (aanpassing) en de dingen die je ‘over de top doet’.
  • Je besluit dat je de competities die niet bij je passen -en alleen maar energie gaan kosten-  helemaal niet hoeft te ontwikkelen.

De dingen die je in aanpassing doet, verdienen extra aandacht. het zijn vaak overlevingsconstructen die je ooit nodig had. Door de onstaansgeschiedenis van de constructen te ontdekken, heb je ze in het hier en nu steeds minder nodig.

Kortom: je gaat jezelf begrijpen. Je ziet waarom bepaalde dingen niet lukken en veel energie kosten. Er wordt duidelijk wat wel bij jou hoort en je krijgt inzicht in hoe je dit nog verder kunt ontwikkelen. Je krijgt rust in de dingen die je doet omdat je je eigen kwaliteiten bewust inzet en hiervoor verantwoordelijkheid neemt. Overleven wordt voluit leven.

 

Ook toe aan deze transformerende vernieuwing?